پرورش بوقلمون

پرورش بوقلمون

پرورش بوقلمون

 

 

 

 

 

 

پرورش بوقلمون در 31 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد":

مقدمه
تاریخچه
جوجه کشی بوقلمون
مدیریت پرورش بوقلمون
حرارت
تهویه و رطوبت
بهداشت و بهسازی
فضای لازم
وسایل نگهداری ویژه بوقلمون
استفاده از نور
پرروش جوجه بوقلمونها
آشنایی با دو نوع بوقلمون
پرورش و تکثیر
بوقلمون سفید
اطلاعات ویژه مراقبتی
خصوصیات بوقلمون های تجارتی
نکات مهم در جوجه ریزی بوقلمون تجارتی
واکسیناسیون
تغذیه بوقلمون
تغذیه جوجه بوقلمون
تغذیه بوقلمونهای در حال رشد
تغذیه بوقلمونهای اصلاح نژادی
طبقه بندی بوقلمون
اندام شناسی
ویژگیهای ژنتیکی
نور رسانی
وسایل دان خوری
آبخوری
تغذیه 1
تغذیه 2
منابع


خرید آنلاین

پاورپوینت کشاورزی با عنوان افسنطین

پاورپوینت کشاورزی با عنوان افسنطین

پاورپوینت کشاورزی با عنوان افسنطین

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت با عنوان افسنطین در 22 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
مقدمه
پراکنش
مشخصات کامل گیاهشناسی
نیازهای اکولوژیکی
آماده سازی خاک
کاشت
داشت
برداشت
کاربردها
ماده مؤثره
خواص دارویی
عوارض جانبی


پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفت سرخرطومی برگ یونجه

پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفت سرخرطومی برگ یونجه

پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفت سرخرطومی برگ یونجه

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفت سرخرطومی برگ یونجه در 21 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
مقدمه
زيست شناسي
چرخه زندگي
سرخورطومي هاي بالغ
خسارت
مديريت تلفيقي آفات
استفاده از واريته مقاوم
مبارزه شيميا ئي
نوع حشره كشها
منبع


پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفات مهم گیاهی

پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفات مهم گیاهی

 پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفات مهم گیاهی

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفات مهم گیاهی در 51 صفحه و حاوی مطالب زیر می باشد:
مگس خربزه  Myiopardalis pardalina
زیست شناسی
کنترل مگس خربزه
كرم به Quince moth Euzophera bigella
زيست‌شناسي
کنترل شیمیائی
کرم سیب  Carpocapsa pomonella
زیست شناسی
مبارز
سپر دار واوسیب Epidosaphes malicola
زیست شناسی
مبارزه
شته سیاه باقالا Aphis fabae
زیست شناسی
کنترل
شته سبز سيبAphis pomi             
زيست‌شناسي
کنترل شیمیایی
سرشاخه خوار هلوAnarsia lineatelia    
سرشاخه خوار هلو Peach twig borer Anarsia lineatelia
زيست‌شناسي
کنترل
شته مومي يا شته خوني سيب Eriosoma lanigerum
زيست‌شناسي
کنتـــــــرل
مبارزه بیولوژیک
کنترل شیمیایی
پروانه تخم انگشتري Malacosoma Neustria
زيست‌شناسي
کنترل
كنه نمدي مو Eriophyes = Colomerus vitis   (Acari.: Eriophyidae)


پاورپوینت با عنوان آفات خرما در جنوب کشور

پاورپوینت با عنوان آفات خرما در جنوب کشور

پاورپوینت با عنوان آفات خرما در جنوب کشور

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت با عنوان آفات خرما در جنوب کشور در 19 صفحه و شامل موارد زیر می باشد:
سوسک شاخدار خرما
لارو سوسک شاخدار
سوسک حنایی خرما
لارو سوسک حنایی
خسارت سوسک حنایی
مراحل رشدی سوسک حنایی
سوسک شاخک بلند خرما
کرم میوه خوار خرما
لارو کرم میوه خوار خرما
شب پره هندی
لارو شب پره هندی
مراحل زندگی شب پره هندی
کرم گرده خوار خرما
زنجرک خرما
زنجرک خرما
پوره زنجرک خرما
دیاگرام کنه گرد آلود خرما


پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان عدس

پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان عدس

پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان عدس

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان عدس در 30 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
مقدمه
کلیات گیاهشناسی
انواع عدس
تركيبات شيميايي
خواص داروئي
خواص عدس
مضرات
آب و هواي مناسب كاشت عدس
كشت عدس
تاريخ و طرز كاشت
عمليات داشت
برداشت
آفات و بيماريهاي عدس


پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری

پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری

پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری در 28 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
مقدمه
آبیاری یعنی آب دادن به خاک و به اهداف زیر انجام می گیرد
وظایف خاک عبارتند از
آب به دو شکل از زمین خارج می شود
عوامل آب و هوایی
عوامل گیاهی
عوامل خاکی
عوامل آبیاری
نحوه ی مبارزه با علف های هرز
عوامل موقعیتی
روش های تعیین و تخمین آب مصرفی گیاه
استفاده از لایسیمتر
استفاده از میزان آب مزرعه
مقدار آبی که وارد مزرعه می شود از دو طریق است
این آب به چند طریق از خاک خارج می شود
مراحل رشد گیاه
مرحله ی ابتدایی
مرحله ی رشد سیع
مرحله ی میان فصلی
آبیاری بارانی
مقدمه
مزایای آبیاری بارانی
معایب آبیاری بارانی
چند عکس در زمینه آبیاری


پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات

پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات

پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات در 64 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

بروز آفات و الزام مبارزه شیمیایی
تاریخچه آفت کش ها
خصوصیات یک آفت کش شیمیایی ایده آل
نامهای مختلف آفت کش ها
نام عمومی (Entry name)
نام تجارتی یا نام فرمولاسیون ( Trade name )
نام شیمیایی
فرمولاسیون آفت کشها
ترکیبات مورد استفاده در فرمولاسیون سموم
جایگاه مبارزه شیمیایی در مدیریت تلفیقی آفات
کنترل آفات مبتنی بر روش مبارزه شیمیایی مانند سایر روشها اصول و قواعد خاص خود را دارد
استفاده از آفت کش های انتخابی یا کاربرد انتخابی آفت کشها
عوامل موثر در بازدهی شیمیایی
طبقه بندی سموم
مهمترین صور طبقه بندی سموم
الف) طبقه بندی بر اساس نحوه ورود سم به بدن آفت
ب) طبقه بندی سموم بر اساس نحوه حرکت در گیاه
ج) طبقه بندی سموم بر اساس نحوه ورود به بدن
د) طبقه بندی سموم بر اساس میزان دوام و پایداری  ( طول زمان تجزیه – معمولا ً در خاک )
ه) طبقه بندی سموم از لحاظ نوع موجودات زنده تحت تاثیر
و) طبقه بندی سموم بر اساس نحوه اثر در بدن موجودات
ز) طبقه بندی سموم بر اساس ساختار شیمیایی
شاخص های زیان بخشی آفت کش ها
تصور عامه از سمیت
حداکثر باقیمانده مجاز آفت کش ها (MRL)
اثرات آفت کش ها  روی دشمنان طبیعی آفات
اثرات متقابل ویژگی های ذاتی دشمنان طبیعی و آفت کش ها
برخی روشهای دستیابی بر اثر انتخابی حشره کشها بر دشمنان طبیعی
مقاومت آفات به آفت كش ها
عوامل موثر در ايجاد مقاومت
مديريت مقاومت به آفت كش ها
برخي سموم جديد و متفاوت
برخی آفت کشهای بیولوژیک
وضعيت سموم ثبت شده در کشور
حذف سموم پرخطر وجهت گيري در راستاي ثبت سموم کم خطر
موارد مندرج بر روي برچسبهاي آفت کش ها


دیابت (قند خون)

دیابت (قند خون)

دیابت (قند خون)

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان دیابت (قند خون) در فرمت ورد در 30 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
ديابت چيست ؟
ديابت دونوع اصلي دارد
علايم ديابت نوع اول
علل شايع شيوع دیابت نوع 2 عبارتند از
در چه شرايطي بيمار مي بايستي به پزشک مراجعه کند
علت ايجاد مرض قند
عوامل ارثي
شرايط محيطي
مرض قند ثانويه
استرس ها
توصیه های غذایی در دیابت
توصيه هاي تغذيه اي براي بيماران مبتلا به ديابت نوع اول
توصيه هاي تغذيه اي براي بيماران مبتلا به ديابت نوع دوم
نكات مهم و قابل توجه براي خانواده ها و بيماران
نوشیدن قهوه از بروز دیابت پیشگیری می کند
هندوانه تلخ ، دشمن ديابت
با مصرف غلات كامل از ابتلا به ديابت نوع 2 پيشگيري كنيد
شنبلیله در درمان دیابت
منابع و مآخذ


کاشت ، داشت و برداشت پیاز

کاشت ، داشت و برداشت پیاز

کاشت ، داشت و برداشت پیاز

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان کاشت ، داشت و برداشت پیاز در فرمت ورد در 34 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

•    تاریخچه
•    مشخصات گیاه شناسی  
•    گل    
•    ساقه    
•    ریشه    
•    تاثیر طول مدت روشنایی
•    طبقه بندی پیازها   
•    طبقه بندی بر اساس رنگ    
•    طبقه بندی بر اساس شکل    
•    نوع خاک و ساختمان خاک   
•    اسیدیته خاک    
•    کود    
•    تکثیر و کاشت
•    کشت مستقیم بذر در محل اصلی
•    کشت مخلوط
•    جدول نتیجه آزمایشهای تمپسن وسمیت
•    وجین وسله شکنی
•    آبیاری
•    تنک کردن
•    مبارزه با علفهای هرز  مزارع پیاز
•    جدول مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع پیاز
•    خوابانیدن برگ پیاز  
•    خشک کردن
•    انبار کردن پیاز در زمستان
•    اهمیت غذایی
•    آفات
•    زیست شناسی
•    کنترل شیمیایی
•    کنترل بیولوژیک
•    طرز خسارت
•    بیماریهای پیاز
•    نشانه های بیماری
•    عامل بیماری
•    چرخه بیماری
•    مبارزه شیمیایی
•    منابع


کاشت ، داشت و برداشت پیاز

کاشت ، داشت و برداشت پیاز

کاشت ، داشت و برداشت پیاز

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان کاشت ، داشت و برداشت پیاز در فرمت ورد در 34 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

•    تاریخچه
•    مشخصات گیاه شناسی  
•    گل    
•    ساقه    
•    ریشه    
•    تاثیر طول مدت روشنایی
•    طبقه بندی پیازها   
•    طبقه بندی بر اساس رنگ    
•    طبقه بندی بر اساس شکل    
•    نوع خاک و ساختمان خاک   
•    اسیدیته خاک    
•    کود    
•    تکثیر و کاشت
•    کشت مستقیم بذر در محل اصلی
•    کشت مخلوط
•    جدول نتیجه آزمایشهای تمپسن وسمیت
•    وجین وسله شکنی
•    آبیاری
•    تنک کردن
•    مبارزه با علفهای هرز  مزارع پیاز
•    جدول مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع پیاز
•    خوابانیدن برگ پیاز  
•    خشک کردن
•    انبار کردن پیاز در زمستان
•    اهمیت غذایی
•    آفات
•    زیست شناسی
•    کنترل شیمیایی
•    کنترل بیولوژیک
•    طرز خسارت
•    بیماریهای پیاز
•    نشانه های بیماری
•    عامل بیماری
•    چرخه بیماری
•    مبارزه شیمیایی
•    منابع


پمپهای هیدرولیکی

پمپهای هیدرولیکی

پمپهای هیدرولیکی

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت با عنوان پمپهای هیدرولیکی در 31 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

•    پمپ های هیدرولیكی
•    پمپ ها در صنعت هیدرولیک
•    پمپ های با جا به جایی غیر مثبت (پمپ های دینامیکی)
•    پمپ ها با جا به جایی غیر مثبت
•    پمپ های با جابه جایی مثبت
•    الف)پمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر ساختمان :
•    ب)پمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر میزان جابه جایی :
•    پمپ های دنده ای Gear Pump
•    دنده خارجی External Gear Pumps
•    دنده داخلی Internal Gear Pumps
•    پمپ های گوشواره ای Lobe Pumps
•    پمپ های پیچی Screw Pumps
•    پمپ های ژیروتور Gerotor Pumps
•    پمپ های پره ای :
•    پمپ های پیستونی
•    ب)پمپ های پیستونی محوری با صفحه زاویه گیر
ج) پمپ های پیستونی شعاعی
•    پمپ های پلانچر (Plunger pumps)
•    راندمان پمپ ها (Pump performance):
•    اصول هيدروليکى پمپ‌ها
•    چند عکس از پمپهاسفیدک پودری هلو

سفیدک پودری هلو

سفیدک پودری هلو

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان سفیدک پودری هلو در فرمت ورد در 13 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

•    سفيدك پودري هلو و شليل
•    سفيدك پودري هلو و شليل Peach powdery mildew
•    كنترل بيماري
•    كنترل شيميايي
•    بیماری سفیدک سطحی هلو و شلیل
•    عامل بیماری
•    علایم بیماری
•    مبارزه
•    ▪ پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl
•    ▪ علائم بیماری
•    ▪ عامل بیماری
•    ▪ چرخه بیماری
•    ▪ مبارزه
•    شته سبز هلو   Myzus persicae
•    شکل شناسی
•    زیست شناسی
•    خسارت


مقاله با عنوان تک لپه ای ها

مقاله با عنوان تک لپه ای ها

مقاله با عنوان تک لپه ای ها

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان تک لپه ای ها در فرمت ورد در 16 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

•    مقدمه
•    صفات عمومی تک لپه‌ایها
•    تکامل و فیلوژنی تک لپه‌ایها
•    رده بندی تک لپه ایها
•    راسته Helobiales یا Apocarpales
•    راسته spadiciflorales
•    راسته glumales
•    راسته Liliales
•    راسته Albominales
•    راسته Exalbominales
•    اطلاعات اولیه
•    دو لپه‌ایهای جدا گلبرگ Dialypetalae
•    تالامیفلورها
•    دیسیفلورها
•    کالسیفلورها
•    دو لپه‌ایهای پیوسته گلبرگ Sympetalae
•    گروه اول
•    گروه دوم
•    گروه سوم
•    دو لپه‌ایهای بی‌گلبرگ Monochlamideae
•    ساقه
•    نگاه اجمالی
•    تقسیم بندی ساقه‌ها
•    ساقه‌های چوبی
•    ساقه گیاهان دو لپه‌ای علفی
•    ساقه گیاهان تک لپه‌ای
•    ساقه نخلها
•    ساقه‌های تغییر شکل یافته
•    ساقه هوایی خزنده
•    ساقه زیرزمینی
•    ساقه پیچنده یا پیچکها
•    ساقه برگ نما
•    ساقه گوشتی
•    ساقه خار نما


بیماریهای گاوها

بیماریهای گاوها

بیماریهای گاوها

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان بیماریهای گاوها در فرمت ورد در 20 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

•    تب نزله ای بدخیم گاوهایا MCF
•    شانیهای ظاهری در دام بیمار
•    آثار کالبد شکافی
•    پیشگیری و درمان
•    بيماري طاعون شتر    
•    طاعون شتر Camel Plague
•    بیماری دارای سه شکل است که عبارتند از
•    شکل خیارک
•    شکل سپتی سمی و پنومونیک
•    ـ شکل حاد
•    ـ شکل مزمن
•    آثار کالبدگشائی
•    تشخیص
•    درمان
•    پیشگیری و کنترل
•    یرسینیوز Yersiniosis
•    بيماري کتوز در نشخوار کنندگان
•    وقوع بیماری
•    نشانه ها
•    گاوهای مبتلا شده به کتوز
•    توالی حوادث اتفاق افتاده در کتوز به قرار زیر است
•    منشاء تنظیم و مصرف کتون بادی ها
•    درمان
•    توصیه های برای پیش گیری از کتوز


تب بی دوام گاوی

تب بی دوام گاوی

تب بی دوام گاوی

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان تب بی دوام گاوی در فرمت ورد در 19 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

•    واژه شناسي (Terminology):
•    تعريف (Definition):
•    سبب شناسي (etiology):
•    دامنه ميزباني (host Range):
•    گسترش جغرافيايي(geographic Distribution)
•    گسترش جغرافيايي در جهان:
•    گسترش جغرافيايي در ايران
•    انتقال (Transmission):
•    دوره كمون (incubation Period):
•    علايم باليني (Clinical Signs):
•    علايم كالبدگشايي (Gross lesions):
•    ابتلا و مرگ و مير (Morbidity & Mortality):
•    عوامل خطر (Risk factors)
•    تشخيص (diagnosis):
•    تشخيص صحرايي (Field Diagnosis):
•    تشخيص آزمايشگاهي (Laboratory diagnosis) :
•    تشخيص افتراقي (Differential diagnosis)
•    درمان(treatment):
•    كنترل و پيشگيري (control & Prevention):
•    كنترل
•    در حال حاضر سه نوع واكسن در دنيا وجود دارد:
•    پيشگيري


مقاله درباره پسته

مقاله درباره پسته

مقاله درباره پسته

 

 

 

 

 

 

 

مقاله درباره پسته در فرمت ورد در 59 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

•    تاريخچه
•    سيستماتيك
•    معرفي برخي از گونه ها ي جنس پسته
•    ريشه
•    تنه و شاخه ها
•    برگ
•    گل
•    نياز هاي گرده افشاني
•    ميوه
•    تشكيل ميوه
•    ساختمان ميوه
•    تنفس و تغييرات اتيلن در ميوه
•    مواد تشكيل دهنده ميوه پسته
•    شكوفايي آندوكارپ يا پوسته سخت
•    هورمونها
•    گرده افشاني
•    تغذيه
•    پارتنوكارپي
•    تناوب باردهي
•    تاثير عوامل محيطي روي درختان پسته
•    شرايط آب و هوايي
•    خاك مناسب پسته كاري
•    ازدياد درختان پسته
•    ازدياد جنسي يا بذر كاري
•    كاشت بذر در زمين اصلي
•    خزانه كاري پسته
•    خصوصيات بذر
•    مشهور ترين پايه ها براي درخت پسته
•    ازدياد غير جنسي درختان پسته
•    مراقبتهاي مرحله داشت درختان پسته
•    آفات مهم پسته و روشهاي مبارزه
•    بيماريهاي مهم درخت پسته و روشهاي مبارزه
•    برداشت و عرضه پسته
•    ارزش غذايي و مصارف پسته
•    منابع


بیماریهای مشترک انسان و دام

بیماریهای مشترک انسان و دام

بیماریهای مشترک انسان و دام

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان بیماریهای مشترک انسان و دام در فرمت ورد در 76 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

•    بيماريهاي مشترك انسان و دام (زگونوزها):
•    ابتدا در مورد هر بيماري كه خواسته باشيم بحث كنيم بايستي به موارد زير اشاره شود:
•    تقسيم بندي كلي كه راجع بيماريها صورت مي گيرد بيشتر براساس عوامل ايجاد كننده بيماري است كه شامل گروههاي زير مي باشد:
•    ارزيابي قسمتهاي مختلف بدن دام:
•    بيماريهاي غيرمسري يا غيرواگيردار:
•    بيماري آنتروتكسمي:
•    بيماريهاي باكتريايي:
•    داروهاي ضدالتهاب عبارتند از:
•    هورمونها عبارتند از:
•    هورمونهايي كه در ايجاد فحلي و از بين بردن كيست تخمداني مؤثر هستند عبارتند از:
•    بيماري شاربن يا سياه زخم :
•    كزاز:
•    بيماري آگالاكسي:
•    بيماريهايي كه توسط سالمونلاها ايجاد مي شود:
•    پاستورلوز ريوي يا تب حمل و نقل:
•    بيماري تورم پستان  MASTITIS:
•    ضررهاي اقتصادي حاصل از ورم پستان عبارتند از:
•    آسيب شناسي:
•    فرم و ساختار سر پستانك:
•    خصوصيات خود كانال سر پستانك:
•    سلولهاي سوماتيك شير:
•    عوامل محيطي مانند:
•    نحوه كار ماشين شيردوشي:
•    عوامل اصلي عبارتند از:
•    به طور كلي ورم پستانها را مي توانيم به دو گروه كلي:
•    خود تورم پستان باليني داراي درجات 1 و 2 و 3 مي باشد:
•    تورم پستان تحت باليني:
•    ورم پستان باليني:
•    ورم پستان باليني درجه 2:
•    تورم پستان باليني درجه 3 يا تورم پستان فوق حاد:
•    بروسلوز يا بانگ:
•    نمونه ي آزمايشگاهي مناسب براي بيماري يون:
•    نمونه ي آزمايشگاهي :
•    سل گاوي:
•    اسهال حاد و تفكيك نشده گوساله ها نوزاد:
•    بيماري مشمشه:
•    بيماريهاي ويروسي:
•    بيماري تب برفكي (FMD) :
•    طاعون گاوي:
•    بيماري هاري:
•    آبله:
•    ذات الريه:
•    بيماريهاي انگلي
•    بيماريهاي انگلي داخلي
•    كپلك يا ديستومانوز:
•    كيست هيداتيك يا هيداتيدوز:
•    تنيازيس:
•    انگلهاي خارجي
•    نكات مهم:
•    «نمونه هاي مناسب جهت ارسال به آزمايشگاه براي تشخيص بيماري»
•    كوكسيديوز:
•    آناپلاسموز:
•    آفلاتوكسيكوزيس:
•    آنتي بيوتيكهاي دامهاي بزرگ:
•    داروهاي ضد انگل داخلي:
•    نيكلوزامايد (بولوس 1250 ميلي گرمي)
•    بوتالكس (بيو پارواكون 5%)
•    رافوكسانايد (بولوس خوراكي 150 ميلي گرمي)
•    پرازي كوانتل (قرص)
•    داروهاي ضد انگل خارجي
•    مكتوميل 10% (سايپرمترين 100 امولسيون)
•    مكسيدول 60% (ديازنيون 600 امولسيون)
•    بلوتيك (سم وسيع الطيف دامي)
•    ضد عفوني كننده ها  :
•    بهسادين تيت ديپ
•    بهسايداين 5/1%
•    بهسايداين 3%
•    پاويدون آيداين 10% (بتادين)
•    فرمالكس (ضد عفوني ترخيني ـ دوجزئي)
•    داروهاي ضد سوء هاضمه و ضد نفخ
•    پودر ضد سوء هاضمه (پودر خوراكي)
•    اشتها آور (Ruminotiric) (پودر خوراكي)
•    آسپرومازين 2%
•    وتاكوئيد (دگزامتازون)
•    ليدوكائين (محلول تزريقي)
•    زايلا (محلول تزريقي) رامپون
•    وتانيل 20% (فنيل بوتازون)
•    پرومتازين (محلول تزريقي)
•    تريپلن آمين:


پمپهای هیدرولیکی

پمپهای هیدرولیکی

پمپهای هیدرولیکی

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت با عنوان پمپهای هیدرولیکی در 31 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

•    پمپ های هیدرولیكی
•    پمپ ها در صنعت هیدرولیک
•    پمپ های با جا به جایی غیر مثبت (پمپ های دینامیکی)
•    پمپ ها با جا به جایی غیر مثبت
•    پمپ های با جابه جایی مثبت
•    الف)پمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر ساختمان :
•    ب)پمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر میزان جابه جایی :
•    پمپ های دنده ای Gear Pump
•    دنده خارجی External Gear Pumps
•    دنده داخلی Internal Gear Pumps
•    پمپ های گوشواره ای Lobe Pumps
•    پمپ های پیچی Screw Pumps
•    پمپ های ژیروتور Gerotor Pumps
•    پمپ های پره ای :
•    پمپ های پیستونی
•    ب)پمپ های پیستونی محوری با صفحه زاویه گیر
ج) پمپ های پیستونی شعاعی
•    پمپ های پلانچر (Plunger pumps)
•    راندمان پمپ ها (Pump performance):
•    اصول هيدروليکى پمپ‌ها
•    چند عکس از پمپهاسفیدک پودری هلو

سفیدک پودری هلو

سفیدک پودری هلو

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان سفیدک پودری هلو در فرمت ورد در 13 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

•    سفيدك پودري هلو و شليل
•    سفيدك پودري هلو و شليل Peach powdery mildew
•    كنترل بيماري
•    كنترل شيميايي
•    بیماری سفیدک سطحی هلو و شلیل
•    عامل بیماری
•    علایم بیماری
•    مبارزه
•    ▪ پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl
•    ▪ علائم بیماری
•    ▪ عامل بیماری
•    ▪ چرخه بیماری
•    ▪ مبارزه
•    شته سبز هلو   Myzus persicae
•    شکل شناسی
•    زیست شناسی
•    خسارت


مقاله با عنوان تک لپه ای ها

مقاله با عنوان تک لپه ای ها

مقاله با عنوان تک لپه ای ها

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان تک لپه ای ها در فرمت ورد در 16 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

•    مقدمه
•    صفات عمومی تک لپه‌ایها
•    تکامل و فیلوژنی تک لپه‌ایها
•    رده بندی تک لپه ایها
•    راسته Helobiales یا Apocarpales
•    راسته spadiciflorales
•    راسته glumales
•    راسته Liliales
•    راسته Albominales
•    راسته Exalbominales
•    اطلاعات اولیه
•    دو لپه‌ایهای جدا گلبرگ Dialypetalae
•    تالامیفلورها
•    دیسیفلورها
•    کالسیفلورها
•    دو لپه‌ایهای پیوسته گلبرگ Sympetalae
•    گروه اول
•    گروه دوم
•    گروه سوم
•    دو لپه‌ایهای بی‌گلبرگ Monochlamideae
•    ساقه
•    نگاه اجمالی
•    تقسیم بندی ساقه‌ها
•    ساقه‌های چوبی
•    ساقه گیاهان دو لپه‌ای علفی
•    ساقه گیاهان تک لپه‌ای
•    ساقه نخلها
•    ساقه‌های تغییر شکل یافته
•    ساقه هوایی خزنده
•    ساقه زیرزمینی
•    ساقه پیچنده یا پیچکها
•    ساقه برگ نما
•    ساقه گوشتی
•    ساقه خار نما


بیماریهای گاوها

بیماریهای گاوها

بیماریهای گاوها

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان بیماریهای گاوها در فرمت ورد در 20 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

•    تب نزله ای بدخیم گاوهایا MCF
•    شانیهای ظاهری در دام بیمار
•    آثار کالبد شکافی
•    پیشگیری و درمان
•    بيماري طاعون شتر    
•    طاعون شتر Camel Plague
•    بیماری دارای سه شکل است که عبارتند از
•    شکل خیارک
•    شکل سپتی سمی و پنومونیک
•    ـ شکل حاد
•    ـ شکل مزمن
•    آثار کالبدگشائی
•    تشخیص
•    درمان
•    پیشگیری و کنترل
•    یرسینیوز Yersiniosis
•    بيماري کتوز در نشخوار کنندگان
•    وقوع بیماری
•    نشانه ها
•    گاوهای مبتلا شده به کتوز
•    توالی حوادث اتفاق افتاده در کتوز به قرار زیر است
•    منشاء تنظیم و مصرف کتون بادی ها
•    درمان
•    توصیه های برای پیش گیری از کتوز


تب بی دوام گاوی

تب بی دوام گاوی

تب بی دوام گاوی

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان تب بی دوام گاوی در فرمت ورد در 19 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

•    واژه شناسي (Terminology):
•    تعريف (Definition):
•    سبب شناسي (etiology):
•    دامنه ميزباني (host Range):
•    گسترش جغرافيايي(geographic Distribution)
•    گسترش جغرافيايي در جهان:
•    گسترش جغرافيايي در ايران
•    انتقال (Transmission):
•    دوره كمون (incubation Period):
•    علايم باليني (Clinical Signs):
•    علايم كالبدگشايي (Gross lesions):
•    ابتلا و مرگ و مير (Morbidity & Mortality):
•    عوامل خطر (Risk factors)
•    تشخيص (diagnosis):
•    تشخيص صحرايي (Field Diagnosis):
•    تشخيص آزمايشگاهي (Laboratory diagnosis) :
•    تشخيص افتراقي (Differential diagnosis)
•    درمان(treatment):
•    كنترل و پيشگيري (control & Prevention):
•    كنترل
•    در حال حاضر سه نوع واكسن در دنيا وجود دارد:
•    پيشگيري


مقاله درباره پسته

مقاله درباره پسته

مقاله درباره پسته

 

 

 

 

 

 

 

مقاله درباره پسته در فرمت ورد در 59 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

•    تاريخچه
•    سيستماتيك
•    معرفي برخي از گونه ها ي جنس پسته
•    ريشه
•    تنه و شاخه ها
•    برگ
•    گل
•    نياز هاي گرده افشاني
•    ميوه
•    تشكيل ميوه
•    ساختمان ميوه
•    تنفس و تغييرات اتيلن در ميوه
•    مواد تشكيل دهنده ميوه پسته
•    شكوفايي آندوكارپ يا پوسته سخت
•    هورمونها
•    گرده افشاني
•    تغذيه
•    پارتنوكارپي
•    تناوب باردهي
•    تاثير عوامل محيطي روي درختان پسته
•    شرايط آب و هوايي
•    خاك مناسب پسته كاري
•    ازدياد درختان پسته
•    ازدياد جنسي يا بذر كاري
•    كاشت بذر در زمين اصلي
•    خزانه كاري پسته
•    خصوصيات بذر
•    مشهور ترين پايه ها براي درخت پسته
•    ازدياد غير جنسي درختان پسته
•    مراقبتهاي مرحله داشت درختان پسته
•    آفات مهم پسته و روشهاي مبارزه
•    بيماريهاي مهم درخت پسته و روشهاي مبارزه
•    برداشت و عرضه پسته
•    ارزش غذايي و مصارف پسته
•    منابع


بیماریهای مشترک انسان و دام

بیماریهای مشترک انسان و دام

بیماریهای مشترک انسان و دام

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان بیماریهای مشترک انسان و دام در فرمت ورد در 76 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

•    بيماريهاي مشترك انسان و دام (زگونوزها):
•    ابتدا در مورد هر بيماري كه خواسته باشيم بحث كنيم بايستي به موارد زير اشاره شود:
•    تقسيم بندي كلي كه راجع بيماريها صورت مي گيرد بيشتر براساس عوامل ايجاد كننده بيماري است كه شامل گروههاي زير مي باشد:
•    ارزيابي قسمتهاي مختلف بدن دام:
•    بيماريهاي غيرمسري يا غيرواگيردار:
•    بيماري آنتروتكسمي:
•    بيماريهاي باكتريايي:
•    داروهاي ضدالتهاب عبارتند از:
•    هورمونها عبارتند از:
•    هورمونهايي كه در ايجاد فحلي و از بين بردن كيست تخمداني مؤثر هستند عبارتند از:
•    بيماري شاربن يا سياه زخم :
•    كزاز:
•    بيماري آگالاكسي:
•    بيماريهايي كه توسط سالمونلاها ايجاد مي شود:
•    پاستورلوز ريوي يا تب حمل و نقل:
•    بيماري تورم پستان  MASTITIS:
•    ضررهاي اقتصادي حاصل از ورم پستان عبارتند از:
•    آسيب شناسي:
•    فرم و ساختار سر پستانك:
•    خصوصيات خود كانال سر پستانك:
•    سلولهاي سوماتيك شير:
•    عوامل محيطي مانند:
•    نحوه كار ماشين شيردوشي:
•    عوامل اصلي عبارتند از:
•    به طور كلي ورم پستانها را مي توانيم به دو گروه كلي:
•    خود تورم پستان باليني داراي درجات 1 و 2 و 3 مي باشد:
•    تورم پستان تحت باليني:
•    ورم پستان باليني:
•    ورم پستان باليني درجه 2:
•    تورم پستان باليني درجه 3 يا تورم پستان فوق حاد:
•    بروسلوز يا بانگ:
•    نمونه ي آزمايشگاهي مناسب براي بيماري يون:
•    نمونه ي آزمايشگاهي :
•    سل گاوي:
•    اسهال حاد و تفكيك نشده گوساله ها نوزاد:
•    بيماري مشمشه:
•    بيماريهاي ويروسي:
•    بيماري تب برفكي (FMD) :
•    طاعون گاوي:
•    بيماري هاري:
•    آبله:
•    ذات الريه:
•    بيماريهاي انگلي
•    بيماريهاي انگلي داخلي
•    كپلك يا ديستومانوز:
•    كيست هيداتيك يا هيداتيدوز:
•    تنيازيس:
•    انگلهاي خارجي
•    نكات مهم:
•    «نمونه هاي مناسب جهت ارسال به آزمايشگاه براي تشخيص بيماري»
•    كوكسيديوز:
•    آناپلاسموز:
•    آفلاتوكسيكوزيس:
•    آنتي بيوتيكهاي دامهاي بزرگ:
•    داروهاي ضد انگل داخلي:
•    نيكلوزامايد (بولوس 1250 ميلي گرمي)
•    بوتالكس (بيو پارواكون 5%)
•    رافوكسانايد (بولوس خوراكي 150 ميلي گرمي)
•    پرازي كوانتل (قرص)
•    داروهاي ضد انگل خارجي
•    مكتوميل 10% (سايپرمترين 100 امولسيون)
•    مكسيدول 60% (ديازنيون 600 امولسيون)
•    بلوتيك (سم وسيع الطيف دامي)
•    ضد عفوني كننده ها  :
•    بهسادين تيت ديپ
•    بهسايداين 5/1%
•    بهسايداين 3%
•    پاويدون آيداين 10% (بتادين)
•    فرمالكس (ضد عفوني ترخيني ـ دوجزئي)
•    داروهاي ضد سوء هاضمه و ضد نفخ
•    پودر ضد سوء هاضمه (پودر خوراكي)
•    اشتها آور (Ruminotiric) (پودر خوراكي)
•    آسپرومازين 2%
•    وتاكوئيد (دگزامتازون)
•    ليدوكائين (محلول تزريقي)
•    زايلا (محلول تزريقي) رامپون
•    وتانيل 20% (فنيل بوتازون)
•    پرومتازين (محلول تزريقي)
•    تريپلن آمين:


مبارزه بیولوژیکی علفهای هرز

مبارزه بیولوژیکی علفهای هرز

مبارزه بیولوژیکی علفهای هرز

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت با عنوان مبارزه بیولوژیکی علفهای هرز در 31 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی
استفاده از رقابت گیاه زراعی و گیاه هرز
استفاده از انگلها،شكارگرها و عوامل بیماریزا
كنترل بیولوژیكی گیاهان هرز به وسیله حشرات
چند نمونه علف هرز


معرفی نژادهای گاوهای بومی ایران

معرفی نژادهای گاوهای بومی ایران

معرفی نژادهای گاوهای بومی ایران

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان معرفی نژادهای گاوهای بومی ایران در فرمت ورد در 8 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

سرابی (Saraby)
گلپايگاني ( Golpaygany)
سيستاني ( Sistany)
گاوهاى اطراف تهران
طبقه بندی بر اساس استفاده و اصالت
نژادهای گاو شیری
آیرشایر
براون سویس
گرنزی
هلشتاین ـ فریژن
جرزی
شورت هورن شیری


مبارزه بیولوژیکی علفهای هرز

مبارزه بیولوژیکی علفهای هرز

مبارزه بیولوژیکی علفهای هرز

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت با عنوان مبارزه بیولوژیکی علفهای هرز در 31 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی
استفاده از رقابت گیاه زراعی و گیاه هرز
استفاده از انگلها،شكارگرها و عوامل بیماریزا
كنترل بیولوژیكی گیاهان هرز به وسیله حشرات
چند نمونه علف هرز


معرفی نژادهای گاوهای بومی ایران

معرفی نژادهای گاوهای بومی ایران

معرفی نژادهای گاوهای بومی ایران

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان معرفی نژادهای گاوهای بومی ایران در فرمت ورد در 8 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

سرابی (Saraby)
گلپايگاني ( Golpaygany)
سيستاني ( Sistany)
گاوهاى اطراف تهران
طبقه بندی بر اساس استفاده و اصالت
نژادهای گاو شیری
آیرشایر
براون سویس
گرنزی
هلشتاین ـ فریژن
جرزی
شورت هورن شیری


پاورپوینت کشاورزی با عنوان کودآبیاری

پاورپوینت کشاورزی با عنوان کودآبیاری

پاورپوینت کشاورزی با عنوان کودآبیاری

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت کشاورزی با عنوان کودآبیاری در 34 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

روش‌هاي آبياري
مقدمه
تعريف
ضرورت کود آبياری
مزيت کود آبياری
از دیگر مزایای کوددهی با سیستم آبیاری
دلايل توسعه‪ی روش کود آبياری در کشور
روشهای آبياری
کود آبياری به روش زير زمينی
ضرورت و مزيت آبياری قطره‪ای و بارانی برای توزيع کود
اثرات متناوب کود آبياری بر محصول و کيفيت آبياری قطره‪ای زير سطحی
کود آبياری تحت شرايط شوری
مواد کودی


ماشین های برداشت چغندر قند

ماشین های برداشت چغندر قند

ماشین های برداشت چغندر قند

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت ماشین های برداشت چغندر قند در 40 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

ماشين هاي برداشت چغندر قند
برگ زن
طوقه رن
كنار زن طوقه
چغندركن
انواع ماشين هاي برداشت چغندرقند
طرز كار ماشين برداشت چغندرقند
سرويس و نگهداري ماشين هاي برداشت چغندر


ماشین برداشت پنبه

ماشین برداشت پنبه

ماشین برداشت پنبه

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت با عنوان ماشین برداشت پنبه در 16 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

پنبه چینها :کابینها (اتاقکهای ) راحت
سایر ویژگیها
ویژگیهای دیگر
شاسی
دنده ها
موتورها
ماشین پنبه چین 9996
ماشین پنبه چین 9970
High sensing
معرفی دستگاههای برداشت Pro-12 VRS(Vari-Row system)
قسمت اصلی
دستگاههای برداشت Pro-Series
Pro-16پاورپوینت گیاهان زینتی

پاورپوینت گیاهان زینتی

پاورپوینت گیاهان زینتی

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت گیاهان زینتی در 29 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

گیاهان زینتی
كاج مطبق ARAUCARIA
انواع مختلف آن عبارتند از
كاكتوس ها
مقدمه
مراقبت هاي لازم
تركيب اين خاكها معمولا عبارتست از
زبان مادر زن Sansevieria
Sanseveria  trifaciata
طريقه ازدياد
نام معمولي اين گياه را بزبان فرانسه
كاكتوس اچينوپسيس Echinopsis
آستروفيتوم Astrophytum
كاكتوس اچينوپسيسEchinopsis
انواع مختلف
گل كوكب  Dahlia
روش ازدياد و پرورش گل كوكب
پامپا نقره اي


پاورپوینت کشاورزی با عنوان کودآبیاری

پاورپوینت کشاورزی با عنوان کودآبیاری

پاورپوینت کشاورزی با عنوان کودآبیاری

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت کشاورزی با عنوان کودآبیاری در 34 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

روش‌هاي آبياري
مقدمه
تعريف
ضرورت کود آبياری
مزيت کود آبياری
از دیگر مزایای کوددهی با سیستم آبیاری
دلايل توسعه‪ی روش کود آبياری در کشور
روشهای آبياری
کود آبياری به روش زير زمينی
ضرورت و مزيت آبياری قطره‪ای و بارانی برای توزيع کود
اثرات متناوب کود آبياری بر محصول و کيفيت آبياری قطره‪ای زير سطحی
کود آبياری تحت شرايط شوری
مواد کودی


ماشین های برداشت چغندر قند

ماشین های برداشت چغندر قند

ماشین های برداشت چغندر قند

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت ماشین های برداشت چغندر قند در 40 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

ماشين هاي برداشت چغندر قند
برگ زن
طوقه رن
كنار زن طوقه
چغندركن
انواع ماشين هاي برداشت چغندرقند
طرز كار ماشين برداشت چغندرقند
سرويس و نگهداري ماشين هاي برداشت چغندر


ماشین برداشت پنبه

ماشین برداشت پنبه

ماشین برداشت پنبه

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت با عنوان ماشین برداشت پنبه در 16 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

پنبه چینها :کابینها (اتاقکهای ) راحت
سایر ویژگیها
ویژگیهای دیگر
شاسی
دنده ها
موتورها
ماشین پنبه چین 9996
ماشین پنبه چین 9970
High sensing
معرفی دستگاههای برداشت Pro-12 VRS(Vari-Row system)
قسمت اصلی
دستگاههای برداشت Pro-Series
Pro-16پاورپوینت گیاهان زینتی

پاورپوینت گیاهان زینتی

پاورپوینت گیاهان زینتی

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت گیاهان زینتی در 29 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

گیاهان زینتی
كاج مطبق ARAUCARIA
انواع مختلف آن عبارتند از
كاكتوس ها
مقدمه
مراقبت هاي لازم
تركيب اين خاكها معمولا عبارتست از
زبان مادر زن Sansevieria
Sanseveria  trifaciata
طريقه ازدياد
نام معمولي اين گياه را بزبان فرانسه
كاكتوس اچينوپسيس Echinopsis
آستروفيتوم Astrophytum
كاكتوس اچينوپسيسEchinopsis
انواع مختلف
گل كوكب  Dahlia
روش ازدياد و پرورش گل كوكب
پامپا نقره اي


پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفات مهم گیاهی

پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفات مهم گیاهی

پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفات مهم گیاهی

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفات مهم گیاهی در 51 صفحه و حاوی مطالب زیر می باشد:
مگس خربزه  Myiopardalis pardalina
زیست شناسی
کنترل مگس خربزه
كرم به Quince moth Euzophera bigella
زيست‌شناسي
کنترل شیمیائی
کرم سیب  Carpocapsa pomonella
زیست شناسی
مبارز
سپر دار واوسیب Epidosaphes malicola
زیست شناسی
مبارزه
شته سیاه باقالا Aphis fabae
زیست شناسی
کنترل
شته سبز سيبAphis pomi             
زيست‌شناسي
کنترل شیمیایی
سرشاخه خوار هلوAnarsia lineatelia    
سرشاخه خوار هلو Peach twig borer Anarsia lineatelia
زيست‌شناسي
کنترل
شته مومي يا شته خوني سيب Eriosoma lanigerum
زيست‌شناسي
کنتـــــــرل
مبارزه بیولوژیک
کنترل شیمیایی
پروانه تخم انگشتري Malacosoma Neustria
زيست‌شناسي
کنترل
كنه نمدي مو Eriophyes = Colomerus vitis   (Acari.: Eriophyidae)


پاورپوینت با عنوان علف هرز

پاورپوینت با عنوان علف هرز

پاورپوینت با عنوان علف هرز

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت با عنوان علف هرز در 25 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
توق ماده
علف هرز تلخه                           
نام جنس Acroptilon
كاهوك
خار زن بابا
شير تيغي
شنگ
خار ايتاليايي (تاتاري)
گلرنگ وحشي
شكر تيغال
تاج خروس خوابيده
پنجه مرغي
تاتوره
دم اسب
شيرين بيان
شاه تره
يونجه زرد
لاله اتشي
مادر گندم(جو هرز)
ختمي
گاوزبان بدل
علف چسبك
گل گندم خاردا ر
شبدرك


شناسایی گونه های علفهای هرز

شناسایی گونه های علفهای هرز

شناسایی گونه های علفهای هرز

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت با عنوان شناسایی گونه های علفهای هرز در 158 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
فهرست بندي تاپيك علفهاي هرز
دم روباهي باريك
روشهاي کنترل
بو مادران
خارشتر
روشهاي کنترل
بيدگياه(علف گندمي)
يولاف وحشي (جو دوسر)
روشهاي مبارزه
سيرموك(سيروحشي)
گون
برموس آويخته(علف پشمكي)
روشهاي کنترل
كيسه كشيش
سلمه تره(سلمك)
روشهاي کنترل
اويارسلام
روشهاي کنترل
گل گندم(شش بر تيغ)
روشهاي کنترل
گنگر صحرايي(خارلته يا خار كنگر)
كنگر صحرايي
روشهاي کنترل
اُزمك
روشهاي کنترل
پيچك صحرايي
روشهاي کنترل
سس
روشهاي کنترل
کنترل شیمیایی سس در مزارع یونجه
مرغ(بندواش)
پنجه مرغي                       
روشهاي کنترل
هويج وحشي
سوروف(دژگال)
روشهاي کنترل
فرفيون(شيرسگ)
روشهاي کنترل
منداب
شيرين بيان(محک)
تاج خروس
روشهاي کنترل
جو موشي
كنف وحشي(قوزك)
روشهاي کنترل
کاهوي وحشي(گاو چاق كن)
روشهاي کنترل:
چچم
پنیرك(توله)
گل جاليز
شقايق وحشي(گل چشم درد)
علف قناري(علف خوني ياخوني واش)
خرفه(پروين)
علف هفت بند
بارهنگ سرنيزه اي(كاردي)
بارهنگ كاردي
ترشك
سيلن(كوزه قلياني يا قليانك)
چسبك(چسبونك)
خردل وحشي
خاكشير
تاجريزي
قياق(ذرت خوشه اي)
گل قاصد
خارخسك
جغجغك
توق
توق ماده
علف هرز تلخه                           
كاهوك
خار زن بابا
شير تيغي
شنگ
خار ايتاليايي (تاتاري)
گلرنگ وحشي
شكر تيغال
تاج خروس خوابيده
پنجه مرغي
تاتوره
دم اسب
شيرين بيان
شاه تره
يونجه زرد
لاله ا تشي
مادر گندم(جو هرز)
ختمي
گاوزبان بدل
علف چسبك
گل گندم خاردا ر
شبدرك
ايار سلام زرد
علف باغ
زبان در قفا
پنجه انگشتي
شانه سر
فرفيون
آفتاب پرست
غربيلک
خيارک
جارو
چچم
خلر
ديزسيانج
شير پنير
گنگر خوراکي    
شاه افسر زرد
پونه
گل جاليز
آجيل مزرعه
ني


شبدر ایرانی

شبدر ایرانی

شبدر ایرانی

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت با عنوان شبدر ایرانی در فرمت ورد در 19 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
دوره رشد
مشخصات گياه شناسي
در ايران داراي 3 واريته به شرح زير است
نقاط زير كشت در ايران :
نقاط زير كشت در دنيا
تهيه بستر جهت كشت بذر
عمليات كشاورزي تهيه بذر
كود دهي به شبدر ايراني
كشت مخلوط
استفاده بعنوان علوفه خشك
كود سبز
توليد بذر


روشهای ازدیاد نباتات باغی

روشهای ازدیاد نباتات باغی

روشهای ازدیاد نباتات باغی

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت روشهای ازدیاد نباتات باغی در 53 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

ازدیاد نباتات باغی
مزایای ازدیاد به وسیله بذر
معایب ازدیاد به وسیله بذر
تولید وجمع آوری بذر
انبار کردن بذر
رکود( خفگی بذر)
عوامل موثر در جوانه زدن بذر
روشهای کاشت بذر
فواید نشاءکاری
تکثیر غیرجنسی
ساقه رونده
پاجوش
خوابانیدن شاخه
جداسازی
تقسیم
قلمه
عوامل موثردر ریشه زایی قلمه
عوامل فیزیولوژیکی (درونی)
2. عوامل محیطی :
انواع قلمه
پیوند
مزایای پیوند
انواع پیوند
ریزازدیادی
سیستمهای ریزازدیادی
بذر غیرجنسی
زنده زایی
گل تکمه ای calceolaria herbeohybrida
بنفشه آفریقایی (SAINTPAULIA- IONANTHA)
تكثیر
قلمه برگ
تقسیم بوته
كاشت بذر
منابع


پاورپوینت با عنوان روشهای آبیاری

پاورپوینت با عنوان روشهای آبیاری

پاورپوینت با عنوان روشهای آبیاری

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت با عنوان روشهای آبیاری در 32 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

روش‌هاي آبياري
مقدمه
تعريف
ضرورت کود آبياری
مزيت کود آبياری
از دیگر مزایای کوددهی با سیستم آبیاری
دلايل توسعه‪ی روش کود آبياری در کشور
روشهای آبياری
کود آبياری به روش زير زمينی
ضرورت و مزيت آبياری قطره‪ای و بارانی برای توزيع کود
اثرات متناوب کود آبياری بر محصول و کيفيت آبياری قطره‪ای زير سطحی
کود آبياری تحت شرايط شوری
مواد کودی


معرفی گلهای باغچه ای

معرفی گلهای باغچه ای

معرفی گلهای باغچه ای

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت معرفی گلهای باغچه ای در 58 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: (شامل تصویر گل ها + نام علمی + خانواده گل ... بدون شرح)

نرگس
ابري آبي
ابري نقره اي
اطلسي ايراني
اطلسي هلندي
آمارانتوس یا زلف عروس
تاج خروس
آهار
بنفشه
پريوش
گازانيا
رعنا زيبا
گل جعفري
قرنفل یا گل بوقلمون
مريم گلي
گل ناز
ليمونيوم یازنبوري
ختمي ژاپني
کوکب
کوکب کوهی
لاله
گل گندم
گل مغربی
آلاله
گل ستاره ای
شقایق
تاج الملوک
اختر
همیشه بهار
گل استکانی
گل لادن
نخود گل
کاملیا
سیلن
زبان درقفا
آویز
گل مروارید
موگه
گلوکسینیا
ساکسیفراژ
هورتنسیا یا ادریسی
کلماتیس
کاریوپتریس
شاه پسند درختی
گوشواره ای
برگنیا
صدفی
گل حسرت
همانتوس
کلم زینتی
گل اشرفی
لاله عباسی
گل صد تومانی
گل کاغذی یکساله
گل حنا


پاورپوینت حشره شناسی کشاورزی

پاورپوینت حشره شناسی کشاورزی

پاورپوینت حشره شناسی کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت حشره شناسی کشاورزی در 120 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

راسته ها
انواع شاخک
انواع بال
انواع شفیره
انواع لارو
انواع چشم
انواع قطعات دهانی
1-Orthoptera (راست بالان )
2-Isoptera ( مساوی بالان )
3-Blattaria (سوسری ها )
4-Thysanoptera ( بال ریشک داران )
5-Heteroptera ( ناجور بالان )
6-Homoptera  (جور بالان )
7-Coleoptera (سخت بال پوشان )
8-Lepidoptera (بال پولک داران)
9-Diptera ( دوبالان )
10-Hymenoptera (بال غشاییان )
11-Dermaptera ( گوشخیزک )
12-Odonata (طیاره مانندها )
13-Neuroptera ( بال توریها )


پرورش طیور گوشتی

پرورش طیور گوشتی

پرورش طیور گوشتی

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان پرورش طیور گوشتی در فرمت ورد در 38 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

فهرست مطالب :
عنوان :
تاریخچه    
مقدمه   
فصل اول :
الف ) - انتخاب جوجه    
ب  ) -سلامت جوجه    
ج ) -بیماریهای میکروبی    
د ) -بیماریهای دسته مایکوپلساماها    
هـ  ) -علائم جوجه سالم    
فصل دوم :
الف ) - نژادهای مخصوص جوجه گوشتی    
ب ) -نزاد نیوهمپشایر    
ج ) -نژاد سوسکس    
د ) -نژاد کورنیش    
فصل سوم :
الف ) -وسایل مورد نیاز برای پرورش جوجه گوشتی    
ب ) -وسایل مورد نیاز    
ج ) -فضای مورد نیاز   
د ) -دستگاه تهیه حرارت    
فصل چهارم :
الف ) -طرز نگهداری جوجه گوشتی    
ب ) -ضدعفونی کردن لانه    
ج ) -انتخاب بستر    
د ) -آماده نمودن تشکیلات برای ورود جوجه    
هـ ) -حرارت ماشین مادر    
خ ) -حرارت سالن مخصوص نگهداری جوجه    
ر ) -برنامه نگهداری جوجه ها    
فصل پنجم :
الف ) -مارکتینگ جوجه گوشتی    
ب ) -روش های مختلف جوجه کبابی    
ج ) -فروش به طور زنده    
هـ ) -فروش مرغ های سر بریده    
خ ) -اصول کشتار جوجه کبابی    
فصل ششم :
الف ) -احتیاجات غذایی جوجه کبابی    
ب ) -ویتامین ها در جیره غذایی جوجه های کبابی    
ج ) -ویتامین A‌    
هـ ) -ویتامین D     
خ ) -ویتامین E    
د ) -ریبوفلاوین    
ذ ) -پانتوتنیک اسید    
ر ) -نیاسین    
ز ) -کولین    
ع ) -بیوتین    
غ) -فولاسین
ف ) -ویتامین B6
ق ) -ویتامین B12
ژ ) -ویتامین تینامین
منابع


پرورش طیور گوشتی

پرورش طیور گوشتی

پرورش طیور گوشتی

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان پرورش طیور گوشتی در فرمت ورد در 15 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
اهميت گوشت طيور در تغذيه انسان
ارزش غذايي گوشت مرغ
طبقه بندي گوشت طيور
تاريخچه
انتخاب جوجه
سلامت جوجه
الف- بيماري هايي كه به وسيله مرغ مادر به جوجه منتقل مي شوند:
بيماري هاي ويروسي
بيماري هاي ميكروبي
بيماري هاي دسته مايكوپلساماها
ب) وجود ايمينيت كافي مادر در جوجه ها:
ج) عدم بيماري هاي ناشي از كمبودها تغذيه اي
هـ ) بيماري هايي كه از آلودگي تشكيلات جوجه كشي به جوجه منتقل مي گردد
علائم جوجه هاي سالم
نژادهاي مخصوص جوجه گوشتي
نژاد ردايلندرد Rhodde – island
نژاد نيوهمپشاير (New Hampshire)
نژاد سوسكس (Sussex)
نژاد كورنيش (Cornish)
وسايل مورد نياز براي پرورش جوجه گوشتي
وسايل مورد نياز
وسايل مورد نياز براي پرورش جوجه كبابي با روش استفاده از بستر
فضاي مورد نياز
دستگاه تهيه حرارت
طرز نگاهداري جوجه گوشتي
ضد عفوني كردن لانه
انتخاب بستر
آماده نمودن تشكيلات براي ورود جوجه


مقاله با عنوان یزدشناسی

مقاله با عنوان یزدشناسی

مقاله با عنوان یزدشناسی

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان یزدشناسی در فرمت ورد در 19 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
مراكز تاريخي
يزد در سفرنامه ها
سفرنامه مارکوپولو
کلنل سی ای مک گرگر
سفرنامه سرپرسی سيکس
فرد ريچاردز
يزد شهر باد گيرها، جلال آل احمد
مجله سفر، فروغ پوريا وری
دکتر محمد کريم پيرنيا
دکتر علی سيدی
پروفسور کازولا
مجموعه امير چخماق
مسجد جامع کبير
مسجد ريگ
امامزاده جعفر
مسجد ملا اسماعيل
مسجد شاه طهماسب
مسجد فرط
مسجد چهل محراب
بقعه سيد شمس الدين
بقعه سيد رکن الدين
مسجد جامع فهرج
بقعه دوازده امام
بقعه شيخ احمد فهادان
آتشکده زرتشتيان
باغ دولت آباد
دخمه زرتشتيان
حمام خان
خانه لاريها
خانه ملک التجار
آب انبار شش باد گيری
مدرسه ضيائيه
صنایع دستی
مراسم مذهبی
مشاهیر یزد


مقاله با عنوان کاشمر

مقاله با عنوان کاشمر

مقاله با عنوان کاشمر

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان کاشمر در فرمت ورد در 38 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
تاريخ كاشمر
رجوع تاريخ
سرو كاشمر
نقشه جابجايي شهر
مقبره يا برج علي آباد
مناره فيروز آباد  
قلعه آتشگاه
مسجد جامع كاشمر
باغمزار و امام زاده سيد حمزه
امام زاده سيد مرتضي
مقبره مدرس
ديگر آثار و مزارات
آدرس مكانها
كاشمر
بزرگان و دانشمندان و شاعران
شهاب ترشيزي
ظهوري ترشيزي
محبي الدين طريثيثي
عميد الملك كندري
فهرست عکس
سرو كاشمر                                                                                                         
مقبره يا برج علي آباد
مناره فيروز آباد
مسجد جامع
باغمزار و امام زاده سيد حمزه
بقعه امام زاده سيد مرتضي
مقبره مدرس


مقاله با عنوان تخت جمشید

مقاله با عنوان تخت جمشید

مقاله با عنوان تخت جمشید

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان تخت جمشید در فرمت ورد در 35 صفحه و شامل مطالب زیر میباشد:

تخت جمشید
پلکان بزرگ
سردر بزرگ یا مدخل
درگاه غربی مدخل
درگاه شرقی
آپادانه (آپادانا) یا بارگاه
ستونهای بارگاه آپادانا
ترجمه لوحها
پلکان نو پیدایش
بارگاه صد ستون
ساختمان تالار صد ستون
درگاههای شمالی صد ستون
درگاههای شرقی
درگاههای جنوبی
درگاههای غربی
ایوان کاخ صد ستون
مدخل دوم
کاخ سه دروازه
پلکان دو طرفی کاخ سه دروازه
ایوان شمالی سه دروازه
تالار مرکزی کاخ سه دروازه
ایوان جنوبی کاخ سه دروازه
عمارت آئینه یا کاخ تچرا
پلکان غربی کاخ تچرا
تالار شمالی کاخ تجرا
تالار مرکزی تچرا
ایوان جنوبی
تپه مرکزی
تزئینات کاخ های هختمنشی
هنر در خدمت ایدئولوژی پادشاهی
کاخ کوچک خشایار شاه
ایوان شمالی هدیش
تالار مرکزی کاخ کوچک خشایارشا
بنای اردشیر سوم
عمارت جنوبی شرقی یا حرمسرا خشایارشا
تالار بزرگ حرمسرا
نویافته ها
تالار صد ستون نویافته
تالار 99
آب انبار سنگی
دخمه ها
برج و بارو
مدت آبادی تخت جمشید
داریوش سوم از دیدگاه ایران شناسان
منابع


تخت جمشید

تخت جمشید

تخت جمشید

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان تخت جمشید در فرمت ورد در 26 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

معماری کاخ خورشید
شهرستان کلات و معرفی کاخ خورشید
تاریخچه بنا
سبک معماری
مشخصات بنا
تزئینات داخل
چهارباغ
دهنه ورودی شهرستان کلات
تنها تونل شهر شتان کلات
تقسیمات کشوری
مناطق تاریخی
منطق تفریحی
مسجد کبود گنبد
دربند ارغونشاه
حمام نادری
بند نادری
آبشار قره سو
آبشار ارتکند
آبشار آبگرم
کاخ فلاحتی
سلطنت نادر
کارنامه نادر
ایران در عهد نادر
منابع


باغ موزه آب

باغ موزه آب

باغ موزه آب

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان باغ موزه آب در فرمت ورد در 25 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

باغ موزه آب
آبنما
نظام فضاهای حرکتی
ساختمان آکواریوم
فضای نشستن
نظام خدماتی
جمع بندی
منابع


تصاویر آثار دوران ساسانی

تصاویر آثار دوران ساسانی

تصاویر آثار دوران ساسانی

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر آثار مربوط به دوره ساسانی در فرمت ورد در 48 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مهر داریوش بزرگ
ریتون زرین با تنه ی شیر- اکباتان(همدان)
بازوبند  طلایی از گنجینه «اوکسوس»
بازوبند  طلایی از گنجینه «اوکسوس»
سری از خمیر شیشه ی آبی - تخت جمشید
سکه های ساسانی
لوح طلایی یافت شده در پرسپولیس
مهر داریوش بزرگ
منشور(استوانه) حقوق بشر کوروش
ریتون زرین با تنه ی شیر- اکباتان(همدان)
آرامگاه خشیار یکم، نقش رستم
تالار آپادانا، تخت جمشید
سفال هفت هزار ساله كلپورگان
گور باستانی کشف شده در خارک
ابزار های سنگی
ظروف فلزی مربوط به ساسانیان


اماکن و آثار بیستون

اماکن و آثار بیستون

اماکن و آثار بیستون

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان اماکن و آثار بیستون در فرمت ورد در 48 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

غار شکارچیان
غار مرتاریک
غار مردودر
غار مرخر
غار مرآفتاو
تپه نادری
صفه مادی
دیوار قدیمی
کتیبه داریوش
مشخصات ظاهری کتیبه بیستون
نقوش
خطوط
متن کتیبه داریوش بزرگ شاهنشاه هخامنشی ستون یک
ستون دو
ستون سه
ستون پنج
کتیبه های کوچک
نقش گودرز دوم اشکانی
بنای پارتی ( پرستشگاه پارتی(
نقش ولگش ( ولخش ) پارتی
متن کتیبه
دیواری عظیم از دوره ساسانی
سنگ های تراش خورده ساسانی
پل خسرو ساسانی
کاخ نیمه تمام ساسانی و بقایای کاروانسرای ایلخانی
سر ستون های بیستون در طاق بستان
سر ستون شماره یک
سرستون شماره دو
سر ستون شماره سه
اوایل اسلام
کتیبه های اسلامی
کاروانسرای شاه عباسی در دهکده بیستون
کتیبه وقفنامه شیخ علیخان زنگنه بر صخره بیستون
امامزاده باقر بن امام موسی الکاظم
پل صفوی